Konferencja

Droga do zatrudnienia po węglu

14 maja 2024

CKiS OSKARD w KONINIE | Al. 1 Maja 7a, 62-510 Konin

Program wydarzenia

10.00 – 10.40 | Otwarcie
 • Film Adama Jarońskiego o transformacji energetycznej GK ZE PAK
 • Animacja prezentująca Projekt „Droga do zatrudnienia po węglu”
 • Wspólne zdjęcie pamiątkowe z uroczystego otwarcia Projektu Droga do zatrudnienia po węglu

Przemawiający

Piotr Woźny, Prezes ZE PAK SA
Maciej Sytek, Prezes ARR w Koninie

 • Jakie obecnie wyzwania stoją przed polskimi regionami górniczymi w kontekście społecznym i zatrudnionymi w sektorze górnictwa i produkcji energii
  konwencjonalnej?
 • Na czyich barkach leży odpowiedzialność za skutki zmian, za likwidowane miejsca pracy, za przyszłość regionów górniczych?
 • Które rozwiązania są najlepsze – legislacja, pieniądze a jeśli tak to na co?
 • Ile w tym wszystkim jest warty dialog i współpraca?
 • Czy powierzenie zarządzania Funduszem Sprawiedliwej Transformacji samorządowym regionom prowadzi do tego, że biorą one pełną odpowiedzialność za proces?
  Czy jest miejsce dla rządu w tym procesie i jaką rolę
  powinny mieć właściwe ministerstwa?
 • Czy „Droga do zatrudnienia po węglu” do realizacji w Wielkopolsce Wschodniej to dobry przykład dla innych?

Moderator

Paneliści

 • Jaki jest potencjał gospodarki Wielkopolski Wschodniej do budowy stabilnego i odpornego rynku pracy?
 • Jaki udział w osiąganiu celów projektu może odegrać proces i czas poświęcony na opracowanie projektu oraz formuła jego wdrażania?
 • Jaka ma być ta nowa praca dla byłych górników i energetyków?
 • W jakim stopniu zachęty dla pracodawców
  przewidziane w projekcie mogą wywołać podaż nowych miejsc pracy i jakiego rodzaju?
 • Czy projekt ma szansę doprowadzić do wzrostu ilości nowych przedsiębiorstw w regionie?
 • Czy pracodawcy przyciągną odchodzących z branży górnictwa węgla brunatnego i energetyki opartej na węglu brunatnym i branż powiązanych?
 • Kto realnie skorzysta z projektu – uczestnicy, Partnerzy, nowi pracodawcy, Wielkopolska Wschodnia?

Moderator

Paneliści

 • Samozatrudnienie czy spółdzielczość – czy to się przyjmie w odniesieniu do górników i energetyków?
 • Ekonomia Społeczna, a transformacja – perspektywa europejska, krajowa i regionalna – założenia Krajowego Plany Rozwoju Ekonomii Społecznej 2030, Europejskiego Planu na Rzecz Ekonomii Społecznej
 • Treść rezolucji ONZ w sprawie ekonomii społecznej, a program pracowniczy „Droga do zatrudnienia po węglu”
 • Na ile inwestycja w kapitał spółdzielczości to wartość dodana w Wielkopolsce Wschodniej?
 • Czy uczestnicy zainteresują się założeniem własnej
  firmy?
 • Rola instytucji publicznych, w tym samorządów w zakresie wspierania ekonomii społecznej i lokalnego rynku pracy, tworzenia zatrudnienia w zakładach komunalnych
 • Różnice pomiędzy współtworzeniem spółdzielni, a samozatrudnieniem

Moderator

Paneliści

Zapisz się na konferencję

Wypełnij poniższy formularz, aby zapisać się na konferencję.

Partnerzy Projektu