Konferencja

Droga do zatrudnienia po węglu

Konferencja

Droga do zatrudnienia po węglu

O projekcie

Nowy start dla górników i energetyków

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i stworzenie nowych miejsc pracy, głównie dla byłych pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK, którzy utracili pracę od 1 stycznia 2018 r., a także dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku transformacji energetycznej.

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie 2200 osób dotkniętych skutkami transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej w celu uzyskania nowego zatrudnienia i utrzymania jego trwałości. Projekt skierowany jest do pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK zagrożonych utratą pracy, byłych pracowników, którzy utracili zatrudnienie od 2018 roku, oraz ich rodzin. Uczestnikami mogą być także pracownicy branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym oraz ich rodziny lub osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, jeśli nie mają źródła dochodu.
Rola ZE PAK oraz Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ZE PAK
Inicjatorzy Projektu
ZE PAK

ZE PAK SA aktywnie wspiera swoich byłych pracowników w przekwalifikowaniu się i znalezieniu nowej pracy w ramach projektu „Droga do zatrudnienia po węglu”.

ZE PAK aktywnie dociera do byłych pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK oraz ich rodzin, aby zapewnić im jak najlepszy dostęp do wsparcia oferowanego w ramach projektu. Współpracuje również z innymi partnerami projektu w zakresie rekrutacji uczestników i zapewnia im kompleksowe wsparcie w procesie przekwalifikowania się i poszukiwania nowej pracy.

14 organizacji związkowych w Grupie ZE PAK od 2020 r. walczy o przyszłość pracowników Zagłębia Konińsko-Turkowskiego w obliczu transformacji energetycznej.

Związki zawodowe w Grupie ZE PAK wynegocjowały dla pracowników dotkniętych transformacją energetyczną rekordowe pakiety wsparcia finansowego (150 tys. zł/osobę) oraz zobowiązały przyszłych pracodawców do utrzymania miejsc pracy przez co najmniej dwa lata. Będą one również monitorować proces udzielania wsparcia poprzez udział w komitecie sterującym projektu.

Projekt może stanowić wzorzec dla innych regionów górniczych i przykład udanej współpracy między instytucjami publicznymi, pracodawcami i organizacjami związkowymi w procesie przygotowania i realizacji projektu.

Rola ZE PAK oraz Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ZE PAK
Inicjatorzy Projektu

Projekt może stanowić wzorzec dla innych regionów górniczych i przykład udanej współpracy między instytucjami publicznymi, pracodawcami i organizacjami związkowymi w procesie przygotowania i realizacji projektu.

Autor filmu
Adam Jaroński

Relacja z konferencji

Droga do zatrudnienia po węglu

14 MAJA 2024

Wystąpienie
Elisa Ferreira / Komisarz do spraw Spójności i Reform, Komisja Europejska
Listy Prezydenta i Marszałka Sejmu
Podczas konferencji inaugurującej projekt „Droga do zatrudnienia po węglu” odczytano listy Prezydenta RP oraz Marszałka Sejmu.

Partnerzy projektu

Projekt realizowany jest we współpracy z szerokim gronem partnerów. Wszyscy oni łączą siły, aby wypracować najlepsze rozwiązania dla przyszłości zatrudnienia w regionach górniczych.

DGA

Zakład Doskonalenia Zawodowego,
ul. Zofii Urbanowskiej 9,
62 – 500 Konin
Odwiedź stronę

Powiatowy Urząd Pracy w Turku

PUP Turek

ul. Komunalna 6,
62-700 Turek
tel. +48 63 280 23 40
potu@praca.gov.pl
biuro@pup.turek.pl
Odwiedź stronę

WARP

ul. R. Dmowskiego 3,
62-500 Konin
Sylwia Jędro,
tel. 61 65 06 250
sylwia.jedro@warp.org.pl
Odwiedź stronę

WUP Poznań

ul. Szyperska 14,
61-754 Poznań
tel. 61 846 38 19
wup@wup.poznan.pl
Odwiedź stronę

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

PUP Konin

ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
poko@praca.gov.pl
pup@konin.praca.gov.pl
Odwiedź stronę

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy

PUP w Słupcy

ul. Piastów 2
62-400 Słupca
Odwiedź stronę

Jobs First

Ul. 3 Maja 21,
62-500 Konin
(była siedziba Banku PKO BP w Koninie)
Odwiedź stronę

WOES

Biuro WOES Energia:
Droga do Zatrudnienia po węglu
Ul. Wrzosowa 7,
62-500 Konin
Odwiedź stronę

Powiatowy Urząd Pracy w Kole

PUP Koło

ul. Sienkiewicza 27
62-600 Koło
tel. +48 63 27 22 625
pokl@praca.gov.pl
Odwiedź stronę

ZE PAK

ul. Kazimierska 45
62-510 Konin
Daniel Baliński
balinski.daniel@zepak.com.pl
tel. 507 056 511
Odwiedź stronę

Patronat

Patronat:
Patronat medialny:
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa: