Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych zebranych poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej konferencji otwierającej Projekt Droga do zatrudnienia po węglu w dniu 14 maja 2024 r., dostępnej pod adresem pracapoweglu.pl.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest ZE PAK SA, z siedzibą w Koninie 62-510, ul. Kazimierska 45, info@pracapoweglu.pl, telefon kontaktowy: +48 63 247 30 00.

Zakres Danych Osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Nazwa instytucji,
 • Stanowisko.

Podanie powyższych danych jest warunkiem koniecznym do organizacji i uczestnictwa w  konferencji

 

Cel Przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Rejestracji i uczestnictwa w konferencji,
 • Komunikacji z uczestnikami w sprawach organizacyjnych,
 • Wysyłania informacji związanych z konferencją.

Podstawa Prawna

 • Wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit. a) RODO,
 • W celu wypełnienia obowiązków organizatora konferencji, w tym obsługa zgłoszeń, komunikowanie się z uczestnikami, informowanie o konferencji,  co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • W celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej ( art.6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • W związku z realizacją innych uzasadnionych interesów administratora (art.6 ust. 1 lit. f) RODO),  tj. w celu prowadzenia marketingu i promocji wydarzenia, udokumentowanie przebiegu wydarzenia.

 

Okres Przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli organizacji i realizacji konferencji oraz jeśli jest to uzasadnione – przez okres przedawnienia roszczeń. Dane będą archiwizowane przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwizowania.

Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • Ograniczenia przetwarzania,
 • Przenoszenia danych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, ze względu na szczególną sytuację,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

Prawo do wniesienia skargi
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) przysługuje jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Odbiorcy Danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym przy organizacji konferencji, w tym dostawcom usług IT, o ile jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Odbiorcom danych może być podmiot uprawniony do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O każdej zmianie zainteresowane osoby zostaną poinformowane poprzez aktualizację tekstu polityki na stronie internetowej.

Data wejścia w życie: 29 marca 2024 r.

Polityka cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest ZE PAK SA z siedzibą w Koninie (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.